Ventilation

Naturlig ventilation och frisk luft hjälper tillsammans med ljus till att skapa ett bra inomhusklimat.

Forskning har visat att barns inlärningsförmåga ökar med ett bra inomhusklimat. På liknande sätt hjälper ett bra inomhusklimat till att skapa välbefinnande på kontor, i produktionsområden, shoppingområden, museum, privata hem och så vidare. 
Alla Vitrals produkter kan levereras med öppningsmotorer, kontroller och vind- och regnsensorer. I de panelbaserade lösningarna, A98, A74 and VRS, kan upp till varannan panel göras öppningsbar, och det utan någon extra kostnad (utöver motorn förstås). 
Dessutom kan öppningsmotorer monteras i efterhand om byggnadens krav förändras med tiden. Bara Vitral kan montera motorer efter installationen.
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.