Vatten- och lufttäthet

De flesta tillverkare av glasfasader avstår från att göra glastak. Varför? För att det är svårt! Kombinationen av regn och vind gör att vatten trotsar tyngdkraften och rinner både uppåt och neråt. De vanliga principerna för vattentäthet gäller därför inte.

Det är omöjligt att designa ett takfönster som förhindrar vatten från att tränga in under alla tänkbara väderförhållanden. Detta är ännu mer sant om delar av takfönstret går att öppna.  
Ett takfönster av hög kvalitet måste på ett effektivt sätt dränera inträngande vatten innan det faktiskt tar sig in i byggnaden.
Ett energieffektivt takfönster måste vara lufttätt. Under blåsiga förhållanden finns det stora tryckskillnader mellan byggnadens olika sidor, inte minst taket! Detta kräver en lösning med dubbla tätningslager.
Effektiva åtgärder för lufttäthet förhindrar även varm, fuktig luft från inuti byggnaden från att ta sig in i takfönstrets konstruktion och bilda kondens på de kallare yttre ytorna.
Vitral har utvecklat och tillverkat glastakslösningar sedan 1956 och har omfattande erfarenhet av att göra vatten- och lufttäta lösningar som är fria från kondensationsrisker.
Vitrals lösningar testas för vatten- och lufttäthet. Kräv alltid av din leverantör av glastak att produkten är testad av ett ackrediterat och oberoende testinstitut och följer relevanta bestämmelser.