Solcellslösningar

Det finns flera möjliga lösningar för att placera solceller på ett tak. De flesta lösningarna innebär att standardiserade individuella solpaneler monteras i efterhand på taket. Oftast tillför dessa lösningar inte någonting till byggnadens estetik, utan snarare tvärtom!
Vitral har integrerade solcellslösningar, där solcellerna byggs in i de isolerande glasenheterna. På så vis är det möjligt att på ett estetiskt tilltalande sätt placera solceller på taket. 
Eftersom solceller främst placeras på den del av ett takfönster som är vänd söderut hjälper solcellerna i glaset också till att minska det direkta solljuset.
Solceller kan även användas i öppningsbara paneler.