Slagprov

Fall från hög höjd är den främsta dödsorsaken inom byggindustrin, enligt statistik från 2011/2012. Fall genom takfönster är en av fem identifierade risker. 

Syftet med slagprov är att visa att en 90 kg tung person kan falla mot takfönstret och bli kvar där, medvetslös i 30 minuter, efter att glaset spruckit och utan att falla igenom och att bara minimalt med glas faller ner på golvet nedanför. 
Slagprov utförs enligt beskrivningen i de engelska testnormerna TN66 och TN67 (Technical Notes), som tagits fram av Centre for Window and Cladding Technology (CWCT).
Vitrals produkter A74 och SkyVision är slagtestade (och har båda godkänts) av Technology Centre, en oberoende, UKAS-registrerad testanläggning.