Simbassänger

Många offentliga simbassänger använder takfönster som en naturlig ljuskälla.

I klorerade simbassänger (vilket är den stora majoriteten av alla bassänger) är det emellertid extremt viktigt att ta hänsyn till den potentiellt farliga effekten av höga koncentrationer av luftburna klormolekyler.
Klor kan orsaka två saker: spänningskorrosion hos stål och galvanisk korrosion (genom att agera som en elektrolyt) där stål och aluminium samverkar.
I samarbete med Force (ett ackrediterat teknologiskt institut i Danmark) har Vitral tagit fram en lösning, som säkerställer den normala livslängden för takfönster på 30+ år, även då de installeras över en simbassäng. Lösningen involverar en speciell förbehandling av de delar av takfönstret som är i rostfritt stål.