Ljuddämpning

Isolerande glasfönster blir ljuddämpande när de olika glaslagren oscillerar med olika frekvenser. Med endast ett fåtal undantag använder Vitral glas med ett lager på utsidan och laminerat säkerhetsglas på insidan, d.v.s. glas med olika egenfrekvenser. 

Valet av glas ger tillsammans med karmprofilerna, som också har en ljuddämpande effekt, totala glastakslösningar med goda ljuddämpande egenskaper. 
I väldigt bullriga miljöer kan den ljuddämpande effekten förstärkas ytterligare genom att optimera den individuella glastjockleken. 
En stor del av Vitrals produkter är ljudtestade och de ljuddämpande egenskaperna är dokumenterade.
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.