Lagstiftning

Det europeiska byggmaterialdirektivet hjälper till att garantera att alla byggmaterial uppfyller vissa krav. Idag är det olagligt att tillverka, importera eller sälja byggmaterial inom EU om de inte är CE-märkta.

På Vitral har vi CE-märkt våra takfönsterlösningar sedan 2008 och vi var därmed en av de första i branschen som fick CE-märkningar.