Kontrollera soluppvärmning

Om en glastaksinstallation är mycket stor, om direkt solljus utgör ett problem eller om byggnadens samlade energiberäkning kräver det finns det olika alternativ för att kontrollera hur mycket solljus och värme från solstrålningen som tar sig in i byggnaden genom takfönstret. 
Den enklaste och oftast bästa metoden är att använda solskyddsglas. På så vis kan man, genom att välja ett glas med ett visst g-värde, minska den solstrålning som tar sig in i byggnaden med upp till 70%. Samtidigt kan ljusgenomsläpp (och eventuella problem med direkt solljus) elimineras.
Alternativt är det möjligt att installera ett externt eller ett internt solavskärmningssystem (rullgardiner, persienner). Vitral kan rekommendera välkända tillverkare av sådana system.
Vid ungefär 2 av 10 glastaksinstallationer säljer Vitral solskyddsglas. Vid de resterande 8 av 10 projekten räcker det med "vanligt" säkerhetsglas. 
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.