Energi och glas

Ett glastaks isolerande egenskaper är en av de viktigaste parametrarna för att uppnå en energivänlig och miljömässigt hållbar lösning. Detta kräver både en effektiv isolator och rätt val av glas.

I produkterna A98, A74 och VRS använder Vitral polyuretan som isolator, eftersom polyuretan både är väldigt starkt och har väldigt låg värmeledningsförmåga. 
De tekniska framstegen när det gäller glas har varit betydande under de senaste årtiondena. Vitral erbjuder isolerande lågenergifönster med dubbelglas och ultralågenergifönster med trippelglas, som båda har alla möjliga solskyddsalternativ, säkerhetsfunktioner, färger och så vidare. Glaset levereras av ledande europeiska glastillverkare.  
Genom att göra rätt val kan du designa ett glastak som förhindrar kallras på vintern och onödig soluppvärmning på sommaren.
Vitral använder säkerhetsglas i alla takfönster.
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.