Brand

I i stort sett alla byggnader är brand en verklig risk, som kan leda till personskador eller skador på egendom. 

En av de främsta målsättningarna i samband med en brand är att släppa ut rökgas från byggnaden. Detta gör att människor kan lämna byggnaden säkert och att brandbekämpningspersonal kan orientera sig och utföra släckningen på ett effektivt sätt. Samtidigt minskar rökgasutsläpp risken för att branden ska sprida sig på grund av överhettade ångor.
Huvudsakligen är det lokala brandskyddsmyndigheter eller brandskyddskonsulter som avgör en brandskyddsstrategi för en specifik byggnad och ser till att strategin följer relevanta bestämmelser. 
Brandskyddsstrategier varierar bland annat med byggnadernas storlek och användningsområde.
Vitral levererar ofta takfönster som fungerar som en viktig del av byggnadens brandsäkerhetsstrategi. Vitral kan både leverera lösningar som är godkända för normalt rökgasutsläpp och system för rökgas- och brandutsläpp som är godkända enligt EN12101-2.
Vitral tillhandahåller också arkitekten med nödvändig information om aerodynamisk fri yta för ett specifikt takfönster.
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.