Vertikala glassektioner

I vissa fall fortsätter takfönstret ner för den vertikala fasaden och det uppskattas om det arkitektiska uttrycket från taket kan behållas i fasaden. I andra fall behöver man en lösning för ett vertikalt ljusband i överkanten av en vägg.

Vitrals panelbaserade lösningar kan utan problem installeras vertikalt och blir i båda de ovan nämnda exemplen en snygg lösning. När de installeras vertikalt kan Vitrals paneler enkelt kombineras med olika dörrar och ingångslösningar.