Statiska beräkningar

Ett takfönster utsätts för vind- och snöbelastningar, som helt och hållet beror på det enskilda projektets design och dess placering. I kustområden och på plan, öppen mark förekommer ofta betydande vindbelastningar. I Norge, Sverige och Finland eller i bergsområden förekommer ofta betydande snöbelastningar i jämförelse med övriga delar av Europa.

För varje individuellt projekt gör Vitrals projektledare statiska beräkningar för att garantera en tillräckligt stark och vattentät lösning under alla väderförhållanden. Beräkningen görs även för att optimera panelstorlekarna och välja glasets specifikationer så att den slutgiltiga lösningen blir så kostnadseffektiv som möjligt.  
Vänligen kontakta Vitral för råd när det gäller ditt specifika projekt.