Zwembaden

Veel zwembaden worden uitgevoerd met daklichten als een bron van natuurlijk daglicht. 

In chloorbevattend water (wat in de meeste zwembaden aanwezig is) is het echter bijzonder belangrijk de potentiële gevaren van hoge concentratie van zwevende chloormoleculen te onderkennen. 

Chloor kan twee dingen veroorzaken: spanningscorrosie in staal en galvanische corrosie, veroorzaakt door elektrolyse, daar waar staal en aluminium in verbinding zijn met elkaar.

In samenwerking met Force (een geaccrediteerd technologisch instituut in Denemarken) heeft Vitral een oplossing ontwikkeld waarbij de normale levensverwachting voor daklichten van 30+ jaar gewaarborgd is, ook daar waar toegepast in zwembaden. Dit wordt bereikt door de roestvaststalen onderdelen in de daklichten een speciale voorbehandeling te geven.