Zonnepaneel toepassingen (PV)

Er zijn diverse mogelijkheden om zonnepanelen op een dak te plaatsen. Vaak wordt gekozen voor het plaatsen van standaard zonnepanelen, losgeplaatst op een dak. Deze oplossingen zijn vaak esthetisch geen verrijking voor gebouwen. 

Het Vitral PV-systeem is een gebouw-geïntegreerde oplossing waarbij de zonnecellen ingebouwd zijn in het isolatieglas. Op deze esthetisch verantwoorde manier is het mogelijk zonnepanelen op daken te plaatsen. Daar zonnepanelen meestal naar het zuiden gericht zijn, kunnen de zonnecellen tevens als zonwering dienen.

Het Vitral PV-systeem kan ook toegepast worden bij te openen panelen.