Brand

In vrijwel alle gebouwen is brand een reëel risico en dit kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen.

Eén van de primaire doelen bij een brand is om de rook uit een gebouw te krijgen. Dit verzekert dat mensen veilig een brandend gebouw kunnen verlaten en dat brandweerlieden hun weg in een gebouw kunnen vinden tijdens het blussen van de brand. 

Tegelijkertijd voorkomt rookafvoer ook dat de brand verspreid door middel van oververhitte brandrook. 

Veelal stellen de lokale brandweerautoriteiten en adviseurs een brandpreventiestrategie op die aan alle regelgeving en normen voldoet. Deze strategieën zijn verschillend voor de diverse groottes en functies van gebouwen. 

Vitral levert vaak daklichten die een integraal onderdeel zijn van deze brandpreventiestrategie. Vitral kan oplossingen bieden voor zowel gewone rookventilatie als ook voor rook- en brandventilatie volgens EN 12101-2.

Vitral levert ook de gewenste informatie aan de adviseur of architect voor een specifieke toepassing voor aerodynamisch(e) vrije gebieden.     

Raadplaag Vitral voor advies over uw specifieke project.